Obs Jag garanterar alldrig något resultat och behandlingarna sker på eget ansvar. Jag diagnostiserar inte och behandlar inte sjukdommar utan finner obalanser som är underliggande orsaker till symptom man har, om du är alvarligt sjuk, uppsök läkarvård, och om du vill sluta med din medicin, gör det alltid i samråd med din läkare.

Välkommen till Isilia.com

Här får du behandling och coachning till välmående och bättre hälsa. Jag arbetar med:

 

The Emotion Code™ upplösninga av känslor som satt sig i kroppen

Upplösning av Heart Wall (skalet runt hjärtat)

The BodyCode™ en allsidig behandlingsform som innehåller det mesta

The T3, Three Dimensional Therapy

The Heart Connection© min egen behandling för speciellt intresserade

Chakrabalansering med borttagning av obalansernas underliggande orsaker

21 dagars Healing

 

Jag har specialisert mig på att finna och lösa upp djupt sittande energetiska blockeringar (känslor och annat som satt sig i kroppen) samt omprogrammera negativa program i undermedvetandet.

Jag jobbar mest på distans, det är praktiskt och det är lika effektivt kolla referenserna. Jag använder kinesiologisk muskeltestning och använder min egen kropp som stand-in för din. Efter många år med tusentals sessioner har jag utvecklat en stark intuition som hjälper mig att finna underliggande orsaker till psykiska, fysiska och spirituella problem.

Jag hjälper dig att se vad som behövs för förändringar i ditt liv för att du skal känna dig lätt och glad, få bättre hälsa, och blomma ut i din högsta potential. Jag ger också råd om vad du kan göra själv, något som är mycket viktigt om du vill ha en permanent förbättring av din livskvalitet.

 

Jag brinner speciellt för att hjällpa människor att få kontakt med sitt hjärta och til att bli fria.

 

The Emotion Code är en behandling där du kan bli av med känslor som satt sig i kroppen och stör energiflödet i organer och vävnader. De här känslorna är underliggande orsak till obehag, smärtor eller fysiska eller psykiska sjukdomar.

 

Upplösning av Heart Wall (skalet runt hjärtat) är en fantastisk behandling som kan göra en total skillnad i en människas liv. Om man har en mur av negativa känslor runt sitt hjärtat är det svårare att skapa nära relationer med andra människor, man känner sig ensam och utanför och man kan blir som regel mer eller mindre deprimerad. En Heart Wall kan också ge fysiska problem.

 

The Body Code innehåller Emotion Code pluss att jag kan finna och lösa upp mycket mer, t.ex. obalanser i organ och körtlar, psykiska och fysiska trauman, allergier/intoleranser, offensive(invaderande) energier och olika mentala problem. Man kan också finna och lösa upp en del toxicitet, av och till finner jag att kroppen behöver tillskott av något näringsämne, eller hjälp till avgiftning/detox. Det kan också finnas olika typer strålningsbelastning som jag kan finna och lösa upp m.m.

 

The T3, Three Dimensional Therapy är ett sätt att omprogrammera undermedvetandet. Vi raderar negativa program och trossystem som du kanske inte vet att du har, men som saboterar ditt liv och det du vill skapa. Ii stället sätter vi iin positiva program som gör livet lätt och glädjefyllt.

 

The Heart Connection är en längre healingbehandling för speciellt intresserade. För de som har fått några Emotion Code och Body Code behandlingar och som har en längtan i sitt hjärta efter Englihtenment, och som är redo att förädla sin devoition och fördjupa sitt hjärta. Personligt möte efter avtal.

 

Chakrabalansering: jag använder Emotion Code och Body Code till att lösa upp underliggande orsaker till obalans i chakrorna, det gör att effekten blir mer permanent än vid en vanlig chakrabalansering.

 

21 dagars Healingen är en möjlighet att lära sig hantera sina känslor och höja sin frekvens genom daglig meditation och högfrekvent healing på distans, samt mail med råd och vägledning under tiden. Denna healingen är mycket populär, och många är med när vi kör den varannan månad.