Mina behandlingar

Här är en liten översikt på de behandlingsformer jag använder i individuella konsultationer.


Jag är certificerad i samtliga och har gjort mer än 15000 sessioner sedan 2007.


Och det bästa är att jag jobbar på distans, via telefon eller skype.

The Emotion Code:


Det flesta människor har inte lärt sig att hantera sina känslor på ett bra sätt, så att vibrationen av de negativa känslorna har "stannat" i kroppen.


Emotion Code är ett fantastiskt verktyg att lösa upp dessa negativa, tunga känslo-energierna som fastnat i kroppen och som skapar obalans i organ och vävnader och hindrar oss i att komma frammåt i livet.


Läs mer här:


The Body Code:


Body Code är ett avancerat och mycket omfattande system  med 1000 sammanlänkade kartor innehållande alla möjliga obalanser och problem som en människokropp kan ha.


Jag använder kinesiologisk "muskeltestning" för att finna fram till de obalanser som är orsaken till smärtor, sjukdomar och besvär. 


Läs mer här:

Three Dimensional Therapy (T3)  kallas numera Belief Code


Ett fantastiskt verktyg där jag kartlägger trosystem i ditt undermedvetna. Det är undermedvetandet som skapar vår verklighet, så om vi har lågfrekventa/negativa program, så skapar vi omedvetet en negativ verklighet för oss själva, och det blir då svårt att få till det vi önskar oss i livet. 


Med denna metoden finner och raderar jag  dina negativa program.. Sen "installerar" vi tillsammans nya positiva program som är perfekta för dig och som hjälper dig i den riktningen du vill  i livet. 


Läs mer här:


Intuition


När jag jobbar på dig som klient brukar jag känna och se dina obalanser, dvs intuitionen ger mig tilläggs-information så att jag kan hjälpa dig på bästa sätt.


Kombinationen av alla dessa verktyg kan användas till det mesta. Till exempel Kundalini / chakrablansering som du kan läsa mer om här.