The Emotion Code

Vad är Emotion Code?

Det ser ut som att alla fysiska och psykiska plågor till en stor del kommer av så kallande "trapped emotions". Man kan också ha plockat upp negativa känslor från andra människor, och de flesta har faktiskt också ärvt en del från sina föräldrar.


The Emotion Code är en relativt ny behandlingsmetod i Skandinavien, den går ut på att lösa upp negativa känslor som fastnat i kroppen. När man upplever traumatiska händelser, eller om man är deprimerad, kan de starka negativa känslorna man känner fastna och ge upphov till störningar i energiflödet, som i sin tur påverkar den fysiska kroppens vävnader och organ.Hur fungerar Emotion Code?

Jag använder kinesiologisk muskeltestning för att finna fram till känslan det gäller, och löser upp den med fokuserad intention som förstärks med en magnet som rullas längs kroppens huvudmeridian (står i förbindelse med alla de andra meridianerna i kroppen).


Jag går ut ifrån ett problem (fysiskt eller känslomässigt) och frågar kroppen vad som är underliggande orsaker till problemet, och sen löses de upp/raderas.


Om klienten anävnder en kylskåpsmagnet och drar den längsmed kroppen, så underlättar det och hjälper kroppen att släppa den låga energin. 

Numera, efter att jag har jobbat i många år med dagliga klienter, så behövs inte magneten längre, känslorna löses upp automatiskt så snart de kommer till ytan.


Kroppen har inbyggd lögndetektor

Om man belastar en muskel efter att ställt en fråga är musklen stark om svaret är ja / det man frågar är bra för kroppen / eller om det är Sanning.


Om svaret däremot är nej / om det är skadligt för kroppen / eller om det inte är Sanning, då blir musklen svag.


Kinesiologi har varit använt inom den alternativa terapin i många år. Det är heller inte nytt att känslor kan sätta sig i kroppen och skapa obehag, smärtor och sjukdom.


Allt man har upplevt i sitt liv finns lagrat i undermedvetandet, så det går att finna vad som har hänt - och när. Men ofta är det inte nödvändigt att veta så mycket om varje känsla som löses upp. Det är klientens eget system som bestämmer vad som skall lösas upp, och i vilken ordningsföljd.

Distansbehandling

Det går även behandla på distans, lite svårt att svälja för några, men resultaten är lika bra som vid en behandling med personligt möte. Förklaringen är att alla är kopplade till ett kollektivt fält som man tappar in på genom kinesologin. Kvantfysiken verifierar i dag att detta fält finns.


Jag använder min egen kropp som stand-in när jag testar. Det är helt nödvändigt att terapeuten är  balanserad och neutral  och kan hålla fast fokus, samt vara bra på själva muskeltestningen för att behandlingen skall funka effektivt.

Läs mer om distansbehandlingar här.

Vad Emotion Code kan användas till

Jag har jobbat med metoden på heltid i flera år (sedan 2012) och har nu mycket erfarenhet med vad den kan användas till. Dr. Brad (skaparen av Emotion Code)  hävdar att känslor som satt sig i kroppen är underliggande orsak till såväl fysiska sjukdomar som utbrändhetssyndrom, depression, ångest, fobier och alla typer av mental sjukdom, och jag har själv sett att det stämmer.

Här finner du några av mina referenser.

 

Mina klienter är ofta mycket förvånade över att känslor från traumatiska händelser de inte ens kommer ihåg kan vara orsaken till de olika problem och sjukdomar de har i dag. Av och till finner jag känslor som fastnade i tidig barndom, eller även i fostertiden eller från födseln.

Många har känslan av att något från forntiden håller de tillbaka. Andra bara undrar varför de inte blir helt friska eller varför de inte kommer vidare i sina liv, även om de gjort allt de kunnat med kost och kosttillskott och div alternativa behandlingar etc. 

Men mest överraskade blir klienter med starka smärter, när deras smärtor reduceras starkt eller försvinner på én session. Det händer inte alltid, men faktisk ganska ofta.

Det geniala med Emotion Code systemet som Dr. Brad har skapat är enkelheten.


Metoden är nu väl beprövad genom flera år i USA, och det finns terapeuter i över 80 länder som använder den i sin terapeut praxis. Själv har jag jobbat på heltid med Emotion Code sedan 2012.

 

Här kan du ladda ner boken The Emotion Code gratis Det här är den första e-boken).

Nu har det också kommit en ny-utgåva av boken (2019) om du vill ha en fysisk bok, och även en utgåva på svenska.

Ny 

Utgåva:

Svenska