Om Isilia 

Jag föddes 1960 och växte upp i Sogndal på Västlandet i Norge. Mor och far var lärare. Efter gymnasiet utbildade jag mig inom lantbruk och studerade sen biologi och kemi, och efter det jobbade jag några år som narkossköterska på Veterinärhögskolan i Oslo.

Jag jobbade också några år som apotektekniker och fick interesse för människors hälsa då jag såg hur mediciner ofta inte var nog för att hjälpa människor att bli friska. Jag slutade på apoteket och öppnade en Hälsokostaffär 1990, och drev den tillsammans med min syster i 13 år. Under den tiden lärde jag mig mycket om vitaminer, mineraler, örter och andra naturmedel.


Jag gifte mig och fick en son, tränade yoga, klassisk balett, graderade mig till svart bälte i Tae Kwon Do, och utbildade mig i olika alternativa terapier. Detta samtidigt med gårdsarbetet på småbruket jag bodde på.Utmaningar, sorg och andligt uppvaknande


Jag fick ett "andligt uppvaknande" och det hände mycket inom mig under hälsokost-åren och efteråt, men det var också stora förändringar i det yttre livet. Jag fick många svåra upplevelser, flera dödsfall i familjen, blev utsatt för en psykopat, måtte sälja min hälsokostbutik, utbrändhet, allvarlig sjukdom och mångårig djup depression. Men jag ser nu i efterhand på det som en "specialutbildning inom Livet". Jag fick lära mig att läka mig själv, för jag kunde inte acceptera läkarvårdens aggressiva förslag till behandling, hade jag lyssnat på de hade jag i dag troligen varit utan sköldkörtel. Men jag tycker nu faktiskt att allt det här har varit ovärderlig erfarenhet som har utvecklat mig som människa och som terapeut.Resor och utbildningar


Det har blivit mycket resande i Indien och andra länder, och utbildningar i bland annat Aromaterapi, Reiki (Hawaii), Eric Pearls Reconnection (Oslo, Paris), Anthony Robbins’ Mastery University (Californien, Fiji och London) och Brendon Burchards Experts Academy (USA).Flytt till Sverige och ett stort uppvaknande


Jag mötte min nuvarande partner och flyttade till Sverige 2007 och startade ett Center där jag jobbade några år med alternativ terapi och kurser. Men det gick trögt och jag kände efter en tid att det jag höll på med var för lågfrekvent begränsat för mig, som att det höll mig tillbaka.  (det var här jag för allvar blev allvarligt sjuk både fysiskt och psykiskt).


Jag har i hela mitt vuxna liv letat efter saker som kan hjälpa människor (mig själv inkluderat) att må bra samt utveckls spirituellt. Då jag upptäckte The Emotin Code och The Body Code visste jag ögonblickligen att dessa metoderna hade rätt vibration och var mer effektiva än något jag hade lärt mig innan.

Jag utbildade och certifierade mig i båda och såg att de var fantastiska verktyg, och jag jobbar fortfarande dagligen med dessa Energimedicin-metoderna.Själva metoderna har faktiskt också utvecklats och blivit mer effektiva sedan jag började i 2013.Sanningen med stort S


När jag upptäckte Dr David Hawkin´s böcker och forskning samt hans frekvensskala la jag ihop två och två och förstod att : inte bara kan man ställa frågor om hälsa till människans kropp / energisystem, men man kan i princip fråga Universum om vad som helst och få Sanna svar. Kroppen /energisystemet har en inneboende förmåga att veta vad som är bra för den, (vad som är "pro life") men också vad som är Sanning med stort S. Sanning med stort S är det som alltid är Sanning, i alla länder, i alla tidsåldrar, oberoende av människors trossystem. Nu blev det plötsligt lätt för mig att veta vad som var bra för mig och vad som inte var hälsosamt eller som sänkte min frekvens! Jag började ta andra val, och jag kände mig lyckligare och friskare allt eftersom tiden gick. Alla mina stora och små plågor var gåvor för att förstå mina klienter, samt veta hur jag kunde hjälpa dom på bästa möjligt sätt.


Jag jobbar nu med distans sessioner pr telefon eller skype och har fullt upp med klienter som söker hjälp med alla sorters problem. Jag har nu også utbildat mig i Three Dimensional Therapy /T3  (kommer i framtiden heta : The Belief Code) - som rätt och slätt är omprogrammering av negativa program i människors undermedvetande, som man oftast inte vet existerar men som gör att man inte får till sitt liv så som man vill.Enlightenment


Nu såg jag klart att det som är kallat Enlightenment är ett uppnåligt mål för många i dag, och jag förstod att det är enormt mycket lättare än innan. Dr. Hawkins' upptäckt om hur man kan veta skillnaden på Sanning och lögner/illusioner är enormt nyttig. Och Energimedicin är en ovärderlig hjälp. 


Jag fick inspiration till en 3 veckors inre healing-resa för att hjälpa människor att höja sin frekvens, och skapade 21 dagars Healingen som är mycket effektiv och bra för de som är redo att släppa allt lågfrekvent som drar ned energin, och som är villiga att välja det som har hög frekvens. Kropp och sinne påverkas och man leds då i riktning Enlightenment, som egentligen är ett tillstånd av tacksamhet, inre frid och glädje. Till sammans med min sambo har jag arrangerat jag 21 dagars Healingen ca 4-5 gånger pr år sedan 2014.Hög frekvens är ekvivalent med hälsa och glädje


Jag och Fredrik har haft en hälsokost webbutik i många år, men nu är mitt fokus behandlingar och kurser. Jag menar det viktigaste är att höja sin frekvens, men orsakerna till de problem människor har är ofta både fysiska, känslomässiga, mentala och även spirituella, så det det kan vara mycket effektivt att åtgärda på flera av dessa plan samtidigt. Därför rekommenderar jag av och till fysiska preparat, de har effekt på den fysiska kroppen, symptombehandling är också viktigt för helheten och gör det lättare för kroppen att helas.Livssyn


Jag blev uppfostrat liberalt Kristet. Då jag skulle konfirmeras tänkte jag att jag fick läsa Bibelen för att sätta mig in i vad det handlade om. Olyckligtvis började jag på början, på det gamla testamentet som innehåller många mycket lågfrekventa elementer. Jag kände redan som 14-åring att det varhelt fel och inte värd min tillit, så jag förkastade hela religionen utan att läsa färdigt och blev ateist för en tid.

Så letade jag efter Sanningen inom "new age cirkusen", i flera år gjorde jag mig känd med det som finns där. Jag kan nu inte med gott samvete rekommendera något av det, då det allra mesta har alltför låg frekvens, och om man önskar att utveckla sig spirituellt måste man utsätta sig för saker som har hög frekvens. Jag har nu ingen religion, men jag kallar mig Spirituell, dvs jag har en upplevelse av något högfrekvent i mitt inre.Reparera människor


Jag känner nu ofta i min egen kropp/energisystem det som är klientens problem, speciellt om det är något som är svårt att finna via Emotion Code / Body Code så brukar det "presentera sig via mig och min kropp". Det hjälper mig att få en helhetlig förståelse av problemet och vad som behövs för att lösa det. Det känns som "bubblor med information som kommer från mitt inre" som när de når ytan spricker och frigör informationen som ett inre vetande. Som säkerhet brukar jag testa med kinesiologisk muskeltestning om informationen är Sanning.

Jag erfar att jag har hjälp från Intuitionen/högre delar av mig själv som har mer översikt och tillgång till mer information, någon kallar det Högre makter.  Jag menar det är därför behandlingarna är så effektiva som de är. 


Så min passion är att "Reparera människor", dvs hjälpa människor att bli friska, balanserade och lyckliga - att bli sin fulla potential, och att känna sig fria. Målet är att behandlingarna skall ge en effekt som varar, och jag vill gärna hjälpa människor att känna en trygghet inom sig själva, och till att förstå vad som är Sanning och inte, vad som höjer frekvensen och vad som sänker den. Jag tycker det är viktigt att också hjälpa klienterna att hjälpa sig själva så att de inte blir beroende mig eller andra, och inspirationen till att skapa 21 dagars Healing-kursen kom som ett inre svar på undran om hur det bäst kunde göras.Eld i ryggen


-"1997 startade starka upplevelser av eld i ryggraden och smärtor i hjärta och huvud. Jag blev liggande i 2 dagar första gången de hände. Läkaren och nevrologen hittade inget fel. Jag hade aldrig hört om Kundalini den gången. Dessa symptomen kom och gick i flera år.


Upplevelsen av Livet är mycket annorlunda nu. Det är en observerande opplevelse av kroppen och tankarna & känslorna, och det är ett förtroende för Livet, att det är vänligt sinnat, det är väldigt lite tankar, det mesta i livet ser neutralt ut och det är mer acceptans av det som är och det som sker.


Det är perioder av intens glädje där allt ser överjordisk vackert ut. Det är lätt att genomskåda människors personligheter och det ger djup medkänsla. Det är en inre icke-mental förståelse att Livet är det som alla ting är uppbyggt av och som håller allt levande, och det är det samma som Källan eller det som man kallat Gud. Människorna har missförstått pga begränsad förstålelse pga för låg frekvens, och skapat mentala trossystem omring det, där de har "skapat Gud i sin bild", dvs trott att det är en "han" , och att han är fördömmande och hämndlysten eller inte bryr sig.


Man kan inte se och veta Saningen med stort S om man har för låg frevens. Men om man höjer sin frekvens så blir det som är Sanning klart och självklart."


Isilia