Chakra & Kundaliniballansering

Människor är multidimensionella varelser. I tillägg till den fysiska kroppen har vi en för de flesta osynlig energikropp. Man talar om känslokroppen, mentalkroppen och den spirituella kroppen eller andekroppen. Dessa kroppar är egentlig en och samma men befinner sig på olika frekvensnivåer så att det kan se ut som det är fler. När man dör löses den fysiska kroppen upp och återgår till Jorden, men människans Själ eller Ande, de icke-fysiska delarna av personen, det är den som vi egentligen är, den delen fortsätter att existera på ett annat ställe / annan frekvensnivå, så i verkligheten är vi odödliga. 


Chakra är energicentrum  i vår livsenergi, och varje chakra påverkar sitt speciella område av vårt liv. Om ett eller fler av de är obalanserade har det negativ effekt på människan. Vi har många energicentra men de 7 största är viktigast att ställa i balans.


Om du vill ha hjälp att få dina energicentrum i balans kan du boka en session. (60 min) Då löser vi upp underliggande orsaker till att chakrorna har kommit ur balans. Det är viktigt att göra något åt de underliggande orsakerna, så att inte obalansen återkommer.


Jag använder både Emotion Code och Body Code för att finna och lösa upp underliggande orsaker, och ibland visar mina hjälpare mig annat som behövs avlägsnas eller helas, det är olika för varje person.


Här följer en förenklad översikt över de olika chakrana:


Rot chakra: Instinkt och överlevnad

Fysiskt: Sexualitet

Emotionellt: Sensualitet

Mentalt: Stabilitet

Spirituellt: känsla av trygghet

Organ: postata och livmoder


Sacral chakra: relationer och emotionella behov

Fysiskt: Reproduktion

Emotionellt: Glädje

Mentalt: Kreativitet

Spirituellt: entusiasm

Organ: testiklar och äggstockar


Solar plexus chakra: Personlig kraft, introversion och personligheten

Fysiskt: Matsmältning

Emotionellt: Expansion

Mentalt: Personlig kraft

Spirituellt: Växt/utveckling

Organ: Bukspottkörteln


Hjärt chakra: kärlek, medkänsla och välmående

Fysiskt: Cirkulation

Emotionellt: kärlek

Mentalt: Passion

Spirituellt: Hängivenhet/fromhet

Organ: Thymuskörteln


Hals chakra: Kommunikation och tala egen sanning

Fysiskt: Kommunikation

Emotionellt: Självstendighet

Mentalt: Flödande tanke

Spirituellt: Känsla av trygghet

Organ: Sköldkörteln


Tredje öga chakra: Inre balans, intuition, planlägga framtiden

Fysiskt: Upptag av ljus

Emotionellt: Klarhet/intuition

Mentalt: Visdom

Spirituelt: uppfattning/förnimmelse

Organ: Pinealkörteln


Kron chakra: Rent medvetande, inre visdom, kontakt till universell intelligens.

Fysiskt: Meditation

Emotionellt: Varande

Mentalt: Enhet

Spirituellt: Kontakt till det guddomliga

Organ: Tallkottkörteln/epifysen