VÅRA DRÖMMAR- ETT FANTASTISKT VERKTYG


Har du någon gång undrat vad dina "nattliga filmvisningar" betyder?

Har du varit nyfiken men gett upp pga alt som inte verkar hänga ihop? 


Våra drömmar kommer från våra Högre Jag. Våra högre delar fungerar lite som en GPS som kan lägga upp rutten för oss i våra liv, så att vi enklast möjligt kan nå våra mål.


Innan vi inkarnerade planla vi vad vi ville uppleva, lära och utföra i det här livet. När vi föddes så glömde vi allt, men när vi börjar öppna upp oss för det spirituella livet kommer det tillbaka till oss via vaga förnimmelser, och vi blir nuddade i vissa riktningar av tillsynelatande tillfäldigheter, och inte minst så påminner vårt högre jag oss i våra drömmar. Varje natt, om och om igen!


DRÖMMARNA BETYDER SOM REGEL INTE DET DU TROR!


SYMBOLSPRÅK


Drömmarna är i symbolspråk. det är därför de är så märkliga ibland. Det kan synas som det inte hänger ihop, men det gör det alltid. Symbolen måste tydas på rätt sätt för att det skall ge någon mening.


Varför är det i symbolspråk? Tänk på vad en symbol är, det är en enkel form som innehåller massvis med information, så mycket att man kunde skriva flera sidor om det. Men sedan de flesta människor inte kan kanalisera alla dessa sidorna med information från andevärlden, och sedan drömmarna ofta svinner ganska snabbt efter vi vankar, så fungerar det bättre för oss med symboler. 


TYDNING OCH KANALISERING


Att tyda drömmarna korrekt är något man behöver lära sig, samma som med allt annat, och ibland behövs det faktisk lite kanalisering för att få med sig allt. När jag började lära mig om drömmarna kunde jag förnimma hur de komer från en otroligt intelligent källa som har full översikt över allt och som hjälper oss att få mest möjligt ut av vår inkarnation. Drömmarna har faktiskt flera lager, och samma symbol betyder något på flera plan och teman i samma dröm. 


VAD FÖR NYTTA HAR DRÖMMARNA?

 

Våra drömmar är besked och vägledning från vårt Högre jag, vårt I AM medvetande. Den här nivån av oss själva vet allt om oss och har full översikt över vårt liv i nutid, forntid och framtid, och också vad vår karma och dharma är.


Drömmarna vägleder oss och försöker hela oss,

de visar oss vad vi behöver se annorlunda på,

de påminner oss om vilka spirituella gåvor vi har med oss i detta livet,

och de visar oss vad vi behöver hela för att våra gåvor skall komma online.  


DRÖMMARNAS TEMAN


Drömmarna berättar om och hjälper oss med våra relationer,

de ger information om vår födelse, vad som behövs helas från början på livet,

vi kan få klara besked om sjukdommar vi kan få om vi fortsätter som vi gör, (vi får besked massvis av år i förhand),

Och vi får veta vad för mat vår kropp inte tål

i bland kommer det upp saker från tidigare liv,

vad vi har för spirituella gåvor,

vilka gåvor vi skall använda i det här livet, evt om det är meningen vi skall göra de till vår karriär, 

vad vi behöver hela eller fokusera på för att utföra och bli klar med vårt karma  (det vi bestämde oss för att göra innan vi föddes)


OM DU INTE KOMMER IHÅG DRÖMMARNA
BEHÖVER DU HJÄLP AV MIG?


Som du förstår är våra drömmar en guldgruva av nyttig och nödvändig information. 

Om du är intresserad så kan jag hjälpa dig att tyda några drömmar så att du kan få del av det ditt Högre jag vill meddela dig.Gör såhär: 


Skriv ner några drömmar  och maila mig, till info@isilia.com


Jag behöver texten nedskriven på pc, (inte handskrift, och jag tar inte hellre inlästa filer)


Ge varje dröm en tittel. viktigt!


Skriv ner så mycket detaljer som möjligt, och få med alla färger!


Skriv som kommentar hur du kände dig när du vaknade.


Om det är människor du känner i drömmen, beskriv