Heart Wall, Upplösning av skalet runt Hjärtat 

Kanske du någon gång i ditt liv har haft den fysiska känslan i bröstet som vi kallar hjärtesorg. Det känns som ett tryck eller obehag i bröstet och kommer när någon kränker oss djupt eller om vi upplever djup sorg, smärta eller förlust. Hjärtat är vår kärna, precis som de tänkte i de gamla visa civilisationerna. Om man känner den här känslan mer än en gång bygger vi (omedvetet) upp ett skal eller en vägg runt vårt hjärta för att skydda det från att bli helt "krossat". Det här skalet är självklart inte fysiskt, det är energetiskt skikt som består av negativa känslor, men det påverkar hela människan med sin tunga frekvens.


När man är liten, speciellt om man växer upp i en dysfunktionell familj, eller om man upplever traumatiska händelser eller på annat sätt blir djupt sårad, påbörjar man byggandet av ett skydd runt hjärtat. Skalet blir tjockare med tiden när man upplever fler trauman. Några människor är mer känsliga än andra och har lättare för att komma i den situation att de behöver skydd runt sitt hjärta.


Något nästan mystiskt som vetskapen har upptäckt är att när en person känner kärlek till en annan, kan man mäta hjärtslagen till personen som skickar kärlek i de magnetiska hjärnvågorna till mottagarpersonen! Så det är en slags energikommunikation mellan människor hela tiden.

Hjärtat skickar den energifrekvensen som vi kallar kärlek och tar också emot.


Enligt senare forskning har hjärtat visat sig  att ha större inflytelse än vi förstod. Hjärtat skickar mer signal till hjärnan än hjärnan skickar till hjärtat, och hjärtat har ett mycket större elektriskt fält än hjärnan, det sträcker sig långt utanför den fysiska kroppen! Hjärtat är faktisk som en liten hjärna i sig själv,  som  har med intuitionen att göra och relationer till andra människor bland annat. 


Vi kan aldrig komma helt i balans utan att ha med oss hjärtat.

Vad händer när man bygger upp en Heart wall (hjärtvägg) runt sitt hjärta?

Hjärtväggen är viktig när man bygger den, det är något man gör för att överleva. Man vill slippa att känna så mycket smärta, och det är just det man uppnår med en ”Heart wall”, man stänger av sig själv lite känslomässigt. En heart wall funkar liknande som psykofarmaka (lyckopiller), man känner inte så mycket smärta, men man betalar ett pris då man blir mer och mer avdomnad ju tjockare skalet blir.


Man kan till slut inte känna känslor och därmed inte heller kärlek eller glädje. Man kan bli helt  flat i energin och det blir allt svårare att känna djup samhörighet med andra människor, därför känner man sig utanför och ensam. Ofta blir man också deprimerad och man förlorar kontakten med sig själv och Högre delar av sig själv/ sin egen inspiration och intuition.

Broken heart

Så vi bygger omedvetet upp ett skydd runtom vårt hjärta för att skydda det mot skada. Men ibland kan det likväl hända att det spirituella hjärtat råkar illa ut. Det kan hända när vi upplever händelser som för oss är mycket traumatiska. Vi kallar det broken heart. Det som händer är en så kallad disconnection, dvs. att det blir liksom en rivna i det icke-fysiska hjärtat så att kommunikationen inte flädar som den skall i hela organet. Men det ett brustet hjärta går att hela, ofta behöver vi dock lösa upp en del av hjärteväggen först.

När man får löst upp sin hjärtvägg och helat sitt hjärta, kan man återigen ge och ta emot kärlek och känna behagliga känslor. Det blir lättare att skapa djupa   relationer till andra människor,  man får bättre intuition och kontakt med sig själv, och imunförsvaret blir faktiskt också bättre.  Det viktigaste är dock att man har möjligheten att återfå  den inre kontakten till  Högre delar av sig själv, eller själen/anden,  där  kärleken, glädjen och livsenergin kommer ifrån.
Min erfarenhet visar att väldigt många har en hjärtvägg/Heart Wall, kanske över 90%. Det är ju inte alltid så lätt att leva på den här jorden.Tror du att du har en hjärtvägg? Boka en tid så får du veta!
Läs mera om Heart Wall här


Läs om  "Broken heart" här


Artiklar om healing av Hjärtat:


Cristls resa från depression & ångest till glädje & kärlek på 3 månader


Lös upp mammas heart wall så mår hela familjen bättreDet finns mer att läsa under fliken: Artiklar